Calendar

Day     Week     Month

Nov 1, 2014

11:00 am Golf tournament
12:00 pm Flag football
2:00 pm Fashion show

Nov 2, 2014

Nov 3, 2014

Nov 4, 2014

Nov 5, 2014

Nov 6, 2014

7:45 am JECDB meeting

Nov 7, 2014

5:30 pm Fall festival

Nov 8, 2014

9:00 am Fall festival
9:00 am Holiday Bazaar
3:00 pm Harvest Gala

Nov 9, 2014

Nov 10, 2014

Nov 11, 2014

Nov 12, 2014

4:00 pm Fundraiser

Nov 13, 2014

Nov 14, 2014

Nov 15, 2014

7:00 pm Mom Prom

Nov 16, 2014

11:00 am Fish fry

Nov 17, 2014

5:00 pm BOZA meeting
6:30 pm Support group

Nov 18, 2014

5:00 pm City Council

Nov 20, 2014

5:00 pm City Council

Nov 21, 2014

8:30 am BOZA meeting
7:00 pm LHS play

Nov 22, 2014

8:00 am Turkey shoot

Nov 24, 2014

Nov 25, 2014

Nov 26, 2014

Nov 27, 2014

Nov 28, 2014

Nov 29, 2014

Saturday, November 1, 2014